Úvod Rekonektívne liečenie Klasická masáž Reflexná terapia Dornova metóda Kraniosakrálna terapia Médiá Odporúčame Osobný príbeh Niečo o strave Sila myšlienky, slova Pyramídy v Bosne Úvaha o sebarozvoji Derivačný kúpeľ Kontakt

www.liecivaenergia.sk           Copyright © 2010                                                                                                                                                                                 design -  LuBOSS-WEB

Vítame Vás na stránke, ktorá bola prvotne venovaná rekonektívnemu liečeniu. Odvtedy uplynulo už viac rokov.  Na ceste našimi životmi sa posúvame a prichádzajú nám nové výzvy. Z toho dôvodu sa v súčasnosti okrem rekonektívneho liečenia na našej stránke dozviete aj o iných nami ponúkaných službách, našich aktivitách a názoroch.

Jana a Ivan

Naše foto pred kostolom sv. Lazara v Cyperskej Larnake. Tu je pochovaný sv. Lazar, ktorého vzkriesil Ježiš.  Akákoľvek asociácia s Rekonektívnym liečením je čisto náhodná :-)