Úvod Rekonektívne liečenie Klasická masáž Reflexná terapia Dornova metóda Kraniosakrálna terapia Médiá Odporúčame Osobný príbeh Niečo o strave Sila myšlienky, slova Pyramídy v Bosne Úvaha o sebarozvoji Derivačný kúpeľ Kontakt

S  rekonektívnym liečením sme sa po prvýkrát stretli pri prednáške Dr. Erica Pearla v júli 2009 v Prahe, a následne pri jeho knihe Reconnection - Návrat k liečivej energii. O rok na to v nás dozrelo presvedčenie absolvovať jeho seminár v Prahe v apríli 2010. I keď sme pôvodne vôbec neuvažovali o možnosti venovať sa liečeniu aktívne, genialita procesu inteligentného liečenia si nás získala a rozhodli sme sa dať možnosť prežiť jedinečný zážitok Rekonektívneho liečenia každému, kto si dá dovolenie na svoje vyliečenie. Seminár nám ukázal novú cestu, cestu zvyšovania svetla na našej planéte.

Rekonektívne liečenie nám bola darované v období  prechodu našej Zeme do vyšších vývojových dimenzíí. Pôsobí na energetické pole nášho organizmu ako množina liečivých frekvencií - spektrum svetla a informácií. Existencia týchto frekvencií je dokázaná v praxi a tiež potvrdená vo vedeckých laboratóriách. Jej objaviteľom je Dr. Eric Pearl. Po naladení sa na tieto frekvencie praktikujúci aktivuje toto inteligentné liečivé frekvenčno-informačné spektrum svetla, ktoré uvádza do rovnováhy fyzické, duševné, psychické a mentálne procesy v tele liečeného.

Praktik Rekonektívneho liečenia nie je liečiteľ, je len sprostredkovateľ, ktorý nám pomáha znovunapojiť naše energetické vlákna (spojenia) na inteligenciu vesmíru (zdroja, Boha). Cez tieto znovunapojené energetické vlákna sa aktivuje samoozdravovací proces nášho organizmu. Liečenie sa deje bez toho, aby sme doň museli alebo vôbec mohli zasahovať. Je za hranicou nášho ega i za hranicou toho, čo o liečení kto vie.

Samotné sedenie Rekonektívneho liečenia trvá od pol do jednej hodiny. V priebehu liečenia klient leží na masážnom stole pohodlne na chrbáte. Sústreďuje sa na vnímanie vnútorných pocitov v tele. Na lepšie uvoľnenie sa odporúča zavrieť oči, čím sa vnímavosť zvýši. Praktik Rekonektívneho liečenia po naladení sa na energetické pole liečeného pôsobí inteligentnými rekonektívnymi frekvenciami, v súlade so svojou intuíciou. I keď sa praktik rekonektívneho liečenia liečeného nedotýka, pocity môžu byť podobné jemným dotykom. Liečení často cítia aj teplo alebo chlad v určitých častiach tela, mravenčenie v končatinách, pohyb energie vo vnútri organizmu, vône, prievan a iné pocity niekedy ťažko opísateľné slovami pretože sa s nimi klient stretáva po prvýkrát v živote. Všetky tieto pocity sú v poriadku, sú zážitkom so stretnutia s inteligentnými rekonektívnymi frekvenciami. Organizmus nimi reaguje na začiatok liečebného procesu. Liečebným sedením liečenie začína a pokračuje ešte dlhú dobu po absolvovaní procesu.

Rekonektívne liečenie sa nezameriava na konkrétnu chorobu. Nelieči sa choroba, lieči sa človek*. Liečenie je návrat do rovnováhy - rovnováhy duše a tela. Pokiaľ si tento návrat do rovnováhy dovolíte, ste na dobrej ceste za svojim uzdravením. Vaše zvolenie si vyliečiť sa, Vás dostáva do súladu so zámerom inteligentných frekvencií navrátiť Váš organizmus do tejto prirodzenej rovnováhy.

www.liecivaenergia.sk           Copyright © 2010                                                                                                                                                                                 design -  LuBOSS-WEB

seminár Praha apríl 2010: Dr.Eric Pearl

 

Jana na seminári The Reconnection Level III s lektormi, Praha, September 2011.

Rekonektívne liečenie