Úvod Rekonektívne liečenie Klasická masáž Reflexná terapia Dornova metóda Kraniosakrálna terapia Médiá Odporúčame Osobný príbeh Niečo o strave Sila myšlienky, slova Pyramídy v Bosne Úvaha o sebarozvoji Derivačný kúpeľ Kontakt

www.liecivaenergia.sk           Copyright © 2010                                                                                                                                                                                 design -  LuBOSS-WEB

  Kraniosakrálna terapia
Veľmi jemná, ale o to účinnejšia metóda, ako sa priblížiť k sebe samému a zároveň naštartovať samoozdravovací proces v organizme.  Klient leží v pohodlnom oblečení a vníma jemné dotyky asistenta na svojom tele. Dotyky okrem toho , že sú jemné, sú plne prijímajúce a nič neposudzujúce. Vtedy sa uložené a skryté emócie v hĺbke tela môžu oslobodiť a tým zároveň obnoviť tok energie v danom mieste. Dáva sa priestor nášmu vnútornému liečiteľovi, ktorý môže začať harmonizovať organizmus.

Kraniosakrálna terapia je aj o stanovovaní si svojich hraníc. Klient môže v ktorejkoľvek chvíli vyjadriť, pokiaľ  mu je dotyk nepríjemný, že si neželá pokračovať, alebo si plne uvedomí, aká emócia ho zastavila a vedome sa môže rozhodnúť sa ju precítiť a oslobodiť z tela. Vníma, čo je práve preňho a pre jeho telo to najlepšie.

Kraniosakrálna terapia uvoľňuje zadržiavané sily a nakopený stres v našom organizme. Ľudské telo vníma ako inteligentný organizmus, ktorý sa vie sám vyliečiť, ak mu k tomu citlivo dopomôžeme.

V našom organizme existuje okrem tepu srdca a dychu ešte jeden rytmický pohyb – pohyb mozgomiešnej tekutiny, ktorý smeruje od hlavy ku krížovej kosti a späť. William Garner Sutherland   a jeho nasledovníci ho nazvali primárnym respiračným pohybom - Dychom života. Každá telesná bunka, tkanivo a orgán reagujú na prúdenie mozgomiešnej tekutiny. Táto vypĺňa celý priestor okolo centrálneho nervového systému  -mozog a miecha, tlmí nárazy, vyživuje ho a odvádza odpadové látky. A práve na tento pohyb sa nalaďuje asistent kraniosakrálnej terapie. Nalaďovaním sa  Dych života prebúdza aj  v miestach, ktorým sa kvôli zablokovaným emóciám, či dlhodobému stresu vyhýbal.

  V kraniosakrálnej terapii som začiatočníčka. Veľmi obdivujem túto jemnú techniku, jej jednoduchosť a zároveň dokonalosť.  Z toho dôvodu Vám ju za minimálnu cenu aj ponúkam.

   60 min.  15.- Eur.